Entertainment

लघुकथा आदर्श नेता

गाउँको सदरमुकाममा रहेको मनमाया भाउजुको चिया पसलमा तीन जना युवकहरु धूँवादार राजनैतिक वहस गरिरहेका थिए । तीनै जना यूवाहरु आ आफना राजनैतिक आदर्श नेताहरुका बारेमा आफूहरु सो नेतालाई किन आदर्शमानेको भन्ने वारेमा आ-आफ्नो तर्क पेश गदैं थिए ।