Video

देशै हल्लाउने गीत! यो नेपाल हो यहाँ भ्रस्टाचारको बिरुद्दमा बोल्नै हुँदैन -भिडियो सहित् 

यो नेपाल हो यहाँ भ्रस्टाचारको बिरुद्दमा बोल्ने हुँदैन भन्ने गित सार्वजनिक भएको छ