US Immigration

एयरलाइन्सका Staffing Executive को फ़्रड स्टेट्मेन्ट: USCIS

Quinteros ले आफुले ८५ भन्दा धेरै एयरलाइन्सका मेकानिक्स रिक्रुटिङ्ग बापत सयौं हजारौ डलर नपाएको भन्ने झुट्टा स्टेटमन्ट दिएको कुरा स्वीकारेको कुरा USCIS बताएको छ।