US Immigration

बर्थ टुरिजम संबन्धि अमेरिकाको नयाँ नीति, गर्ववती आवेदकको लागि थप नीति

भिजिट भिसामा परिवर्तन गर्दै गर्ववती महिलालाई दिइने भिसामा नयाँ नीति ल्याएको छ