US Immigration

अमेरीकी नागरिक, ग्रिनकार्ड र नेपालको विवाह अनि जम्मदर्ताका कुरा

अमेरीकाका नागरिक वा ग्रिनकार्ड भएका व्यक्तिहरुले आफनो नातेदारहरुलाई अमेरीकामा स्थायी रुपबाट बस्नका लागि स्पोन्सर गर्न सक्दछन