द श्लो मोशनमा नून टकिला ट्वाक्क ट्वाक्क

0
shares

by Krishna KC | Updated: 06 Jun 2019

205 views
-Krishna KC

कृष्ण के सी/अमेरिका/१२/३०/२०१५

 

मौसमले दियो ठाडो चुनौती
पेटमा खाली मुखमा काउकुती

 

गर्मी धेरै भयो पसिना तप्प तप्प

हानौ नून टकिला ट्वाक्क ट्वाक्क
 

जाँदा मूसा फर्कंदा वाक्क वाक्क
द श्लो मोशनमा हल्का हल्का !

कृष्णार्पण