Talks

जेठो छोरो भनेको त शत्रुको मेख मार्ने छोरो हो: चाइना बज्यै

राजेन्द्र भट्टले नमस्ते यूरोपको लागि नियमति रुपमा “मेरा बा आमा” धराबाहिक भिडियो तयार गर्दै आउनु भएको छ। भिडियोबारे आज मैले अलिकति लेख्न मन गरे।