Talks

सरुको आज मूड चल्या छ दोहोरीमा जम्दा-जम्दै लभ पर्या छ

दर्जनौ लोक गीत गाएकी थापा गायन, राजनीति, समाज सेवा र ब्यबसाय चार-चार क्षेत्रमा उत्तिकै चलेकी र ब्यस्त व्यक्ति हुन्