Press Release

NRNA:नेपालको राष्ट्रिय खेलमा गैरआवासीय नेपाली खेलाडी सहभागी गर्न संझौता

नेपालमा आयोजना राष्ट्रिय स्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा गैरआवासीय नेपाली खेलाडी सहभागी गराउन एक संझौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ