News

नेपाल अमेरिका पत्रकार संघको सदस्यता नबिकरण र नयाँ आवेदन संबन्धि सूचना

अधिबेशनमा भाग लिन नेजाको सदस्यता नवीकरण तथा नयां सदस्यता लिने म्याद मार्च १५, २०२० सम्म रहेको छ।