Music Video

नवीन पौडेलको ख्याली चुड्का भजन भिडियोमा

पाल्पा जिल्लाको सस्कृती र सस्कारको रुपमा रहेको ख्याली चुड्का भजन जस्लाइ रोइला भनिन्छ