Music Video

अष्ट्रियामा रहेकी शुभद्रा थापा भण्डारीको तीज गीत

युरोपको अष्ट्रियामा रहेकी शुभद्रा थापा भण्डारीको यो तीजैमा नामक तीज गित सार्वजनिक भएको छ