Media Gallery

नेपाल अमेरिका पत्रकार संघको पत्रकारिता पुरस्कार छनोट कार्यविधि २०१९

नेजा पत्रकारिता पुरस्कार छनौटका लागि पुरस्कार छनौट कार्यविधि र नियमावलीको अधिकार क्षेत्रमा रहेर केहि छनौटका आधार र कार्यविधि तयार गरेको छ ।