Entertainment

गजल-राधालाई साह्रै मख्ख बासुरीले पार्यो

जे जे पार्नु पार्यो यहाँ पिरतीले पार्यो
राधालाई साह्रै मख्ख बासुरीले पार्यो।