Hollywoodkhabar advertisement

छम्म छम्म बरिलै- तीजको झटारो

कृष्ण के सी/२०१५,अमेरिका


लोग्नेको पोते
ब्याइफ्रेण्डको साडी
वाइनको सुर्को
अंगालै मारी
तीज मेरो आयो
मै पतिब्रताको
छम्म छम्म बरिलै !!!

ADVERTISEMENT-----