Articles

आऊ मस्तले हिलो खेलौं। 

बाउन्ड्री हुँदैन यो हिलोमा
जता छ्याप्छौ तिम्रै मर्जी