Articles

तीनथरि छेस्का

सपना  देख्नु पर्छ तर सपनामा बरालिनु हुन्न भन्छन् ।
असम्भव हुन्न कुनै कुरा संसारमा अतालिनु हुन्न भन्छन्।।