Articles

ज्यानमारालाइ सभासद र चोरलाइ फाउण्डेशन अध्यक्ष बनाइने नेपाली राजनीति

जुन देशमा ज्यानमारा नै कानुन बनाउने सभासद हुन्छन अनि त्यो देशको न्याय कस्तो होला ? त्यहि राजनैतिक संस्कार सिकेका हामीमा पनि अर्को एउटा चोरलाइ अध्यक्ष बनाउनु कुनै ठूलो कुरा भएन ।