Articles

असल मान्छेले बलात्कार गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्दछ उ  

तिम्रो दृस्टी सफा भयो भने संसार उज्यालो पाउनेछौ 
यौटा मर्यादित पुरुष बनेर समाजमा छाउनेछौ।