Articles

सारंगी बजाउँदै देश चिनाउँदै श्याम नेपाली

सारंगीको धुनले, भन्छ श्यामको मनले, अझैमाथी लैजाउ भन्छ उनका भित्री तनले