Articles

राष्ट्र र राष्ट्रियता कुनै पार्टीको बिरासत हुन सक्दैन

राष्ट्र र राष्ट्रियता कुनै पार्टीको बिरासत हुन सक्दैन न त कुनै पार्टी, गुट या व्याक्तिको निजी बिषय हुन सक्दछ